1.
Knutsen T. Overraskelser kommer sjelden alene. Om misforståelser, myter og invasjonen av Ukraina. Internasjonal Politikk [Internett]. 25. november 2022 [sitert 31. januar 2023];80(4):412–430. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/5129