1.
Notaker H. Nasjonal sikkerhet eller økonomisk effektivitet? Norges evne til å avdekke hybride trusler i samtidshistorisk perspektiv. Internasjonal Politikk [Internett]. 7. februar 2023 [sitert 29. mars 2023];81(1):115–141. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/5157