1.
Sverdrup Thygeson B, Hellström J. Norden og Kina: En ukoordinert kvintett? De Nordiske landenes forhold til Kina. Internasjonal Politikk [Internett]. 14. september 2016 [sitert 31. januar 2023];74(3). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/516