1.
Haugevik K, Wilhelmsen J. Leder: Kina, kunnskap og politikk. Internasjonal Politikk [Internett]. 14. september 2016 [sitert 31. januar 2023];74(3). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/533