1.
Fagerberg J. Det globale grønne skiftet: Mer evolusjon enn revolusjon . Internasjonal Politikk [Internett]. 24. august 2023 [sitert 4. oktober 2023];81(3):465–491. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/5656