1.
Isachsen AJ. Perspektiver på norsk oljepolitikk: Fremtidige oljeinntekter bør gå til finansiering av klimatiltak i land som ikke har mulighet til å innfri Paris-avtalen på egen hånd. Internasjonal Politikk [Internett]. 24. august 2023 [sitert 4. oktober 2023];81(3):492–499. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/5819