1.
Asprem E. Om religionspluralisme, reformasjon, og postsekularitet. Internasjonal Politikk [Internett]. 16. desember 2016 [sitert 19. januar 2020];74(4). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/616