1.
Endresen C. Reform, sekularisme og globalisering. Internasjonal Politikk [Internett]. 16. desember 2016 [sitert 31. januar 2023];74(4). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/630