1.
Breitenbauch H Ø. Det store nordiske rum: Trump, Putin og geopolitikkens uafvendelighed. Internasjonal Politikk [Internett]. 31. mars 2017 [sitert 24. september 2021];75(1). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/692