1.
Heier T. «Drømmen om Amerika» – en selvoppfyllende profeti. Internasjonal Politikk [Internett]. 31. mars 2017 [sitert 30. mai 2020];75(1). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/693