1.
Restad HE. Det amerikanske valget (eller: er enden nær?). Internasjonal Politikk [Internett]. 31. mars 2017 [sitert 6. juni 2023];75(1). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/695