1.
Asmussen HL. Målfrid Braut-Hegghammer: Unclear physics - Why Iraq and Libya failed to build Nuclear Weapons. Internasjonal Politikk [Internett]. 9. august 2017 [sitert 5. juni 2020];75(1). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/884