1.
Bredesen MG. Når dronene våkner. Internasjonal Politikk [Internett]. 9. august 2017 [sitert 30. mai 2020];75(1). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/885