1.
Tallaksen S. Harald Høiback: «Forsvaret – Et kritisk blikk fra innsiden». Internasjonal Politikk [Internett]. 9. august 2017 [sitert 5. juni 2020];75(1). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/886