1.
Thorhallsson B, Gunnarsson P. Island og Brexit: «Icexit» fra søknaden om EU-medlemskap?. Internasjonal Politikk [Internett]. 30. oktober 2017 [sitert 1. april 2023];75(2). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/944