1.
Haugevik KM. Hva betyr brexit for utenforlandet Norge?. Internasjonal Politikk [Internett]. 30. oktober 2017 [sitert 21. september 2023];75(2). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/945