1.
Haugevik KM, Sverdrup U. Norden og Storbritannia – et nytt avsnitt: Norden og Storbritannia - et nytt avsnitt. Internasjonal Politikk [Internett]. 30. oktober 2017 [sitert 1. april 2023];75(2). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/992