Om tidsskriftet

Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet, som tar utgangspunkt i det vi studerer, heller enn hvordan vi studerer det. Internasjonal Politikk mottar artikler fra hele fagfeltet internasjonal politikk og internasjonale relasjoner, men har en særlig målsetning om å være ledende innenfor studier av norsk og skandinavisk utenrikspolitikk.

Internasjonal Politikk rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler. Fra 2016 er Internasjonal Politikk et vitenskapelig Open Access tidsskrift. 

Internasjonal Politikk er tildelt støtte under ordningen Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap forvaltet av Unit. Støtten er tildelt i en treårsperiode fra 2021.