Om tidsskriftet

Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet, som tar utgangspunkt i det vi studerer, heller enn hvordan vi studerer det. Internasjonal Politikk mottar artikler fra hele fagfeltet internasjonal politikk og internasjonale relasjoner, men har en særlig målsetning om å være ledende innenfor studier av norsk og skandinavisk utenrikspolitikk. Internasjonal Politikk rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler. Fra 2016 er Internasjonal Politikk et vitenskapelig Open Access tidsskrift.