Publiseringsavgift

Open Access innebærer at forskningspublisering er fritt tilgjengelig for alle lesere på internett, uten betaling eller annen form for tilgangskontroll. Dette betyr ikke at det er gratis å utvikle og publisere et Open Access-tidsskrift. Det påløper derfor en publiseringsavgift per fagfellevurderte artikkel som publiseres (Article Processing Charge – APC).

Publiseringsavgiften dekkes normalt av forfatterens institusjon eller av publiseringsmidler i forskningsprosjektet. De fleste nordiske universiteter og høyskoler har opprettet publiseringsfond for å stimulere til og dekke kostnader ved Open Access-publisering for sine ansatte.

I Norge har Forskningsrådet opprettet en stimuleringsordning (STIM-OA) for å fremme Open Access-publisering. STIM-OA støtter institusjoners publiseringsfond eller tilsvarende ved å dekke inntil 50% av institusjonenes kostnader knyttet til åpen publisering i forrige regnskapsår. Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet på fem år (2015–2019). Se mer om dette her.

Forfattere oppfordres til å ta kontakt med sine respektive institusjoner for informasjon om støtte fra publiseringsfond. For mer informasjon se her.

Tidsskriftet søkte i februar 2016 om å bli registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Det kan ta inntil 6 måneder å få søknaden behandlet. NOASP er medlem av DOAJ.

Publiseringsavgift i dette tidsskriftet

Å publisere i Internasjonal Politikk medfører en publiseringsavgift for fagfellevurderte artikler på NOK 12.500,- eks. mva (25 %).

Fritak for publiseringsavgift

Tidsskriftet kan innvilge fullt eller delvis fritak fra publiseringsavgift for forfattere som enten står uten institusjonstilknytning eller som er tilknyttet institusjoner som ikke har eget publiseringsfond.

Søknad om fritak fra publiseringsavgiften sendes til noasp@cappelendamm.no før innsending av manuskriptet. Søknaden må inneholde:

  • Manuskriptets tittel
  • Navn, tittel og institusjonstilknytning på samtlige forfattere
  • Informasjon om hvorvidt søknaden gjelder fullt fritak eller redusert avgift (i sistnevnte tilfelle, angi maksimumsbeløpet du/dere kan dekke)
  • Begrunnelse for søknad om fritak
  • Vennligst også oppgi hvordan forskningen er finansiert

Redaktører og fagfeller har ikke tilgang til forfatteres betalingsopplysninger, og er ikke involvert i beslutningen om å innvilge helt eller delvis fritak fra artikkelavgift. Innvilget fritak fra publiseringsavgift innebærer ikke nødvendigvis at artikkelen vil bli publisert, da avgjørelsen om publisering tas av redaksjonen uavhengig av NOASP - Cappelen Damm Akademisk.

Å trekke manus

Dersom manus trekkes etter at manus er ombrukket (men ikke ennå publisert), vil forfatteren bli fakturert for utgiftene, NOK 500,- per side.