Seksjoner

Internasjonal Politikk har følgende inndelinger og kategorier for tidsskriftets innhold:

Fagfellevurdert

 • Åpen innsending
 • Indeksert
 • Fagfellevurdert

Fokusartikkel

 • Åpen innsending
 • Indeksert
 • Ikke fagfellevurdert

Fokusartikkel - fagfellevurdert

 • Åpen innsending
 • Indeksert
 • Fagfellevurdert

Leder

 • Lages av redaksjonen
 • Indeksert
 • Ikke fagfellevurdert

Debatt

 • Innsending ved invitasjon eller avtale
 • Indeksert
 • Ikke fagfellevurdert

Replikk

 • Innsending ved invitasjon eller avtale
 • Indeksert
 • Ikke fagfellevurdert

Bokessay - fagfellevurdert

 • Åpen innsending
 • Indeksert
 • Fagfellevurdert

Bokomtale

 • Åpen innsending
 • Indeksert
 • Ikke fagfellevurdert

Nyhet

 • Lages av redaksjonen
 • Ikke indeksert
 • Ikke fagfellevurdert