Retningslinjer for personvern

Besøkere på nettstedet

I likhet med de fleste nettstedsoperatører samler Cappelen Damm inn informasjon som ikke er personidentifiserende. Dette er informasjon som nettlesere og servere gjør tilgjengelig, slik som nettlesertype, språkvalg, henvisende nettsted, og tidspunkt for hvert besøk. Cappelen Damms formål med å samle inn slik informasjon er å få en bedre forståelse av hvordan Cappelen Damms besøkere bruker nettsiden. Fra tid til annen kan Cappelen Damm frigi informasjon som ikke er personidentifiserende i aggregert form, f.eks. ved å publisere en rapport som viser hvordan nettsidene deres brukes.

Cappelen Damm samler også inn informasjon som er potensielt personidentifiserende, slik som Internet Protocol (IP)-adresser. Cappelen Damm bruker imidlertid ikke slik informasjon til å identifisere sine besøkende, og frigir ikke slik informasjon, bortsett fra under samme forhold som er beskrevet under.

Innsamling av personidentifiserende informasjon

Enkelte besøkere av Cappelen Damms nettsider samhandler med Cappelen Damm på måter som gjør det nødvendig for Cappelen Damm å samle personidentifiserende informasjon. Mengden og typen informasjon Cappelen Damm samler, avhenger av hva slags samhandling det er snakk om. Vi ber for eksempel forfattere som skal betale publiseringsavgift om å oppgi visse detaljer. De som gjennomfører transaksjoner mot Cappelen Damm – for eksempel ved å betale publikasjonsavgift – blir bedt om å oppgi tilleggsopplysninger som inkluderer den personlige og økonomiske informasjonen som trengs for at transaksjonene skal kunne gjennomføres. Cappelen Damm samler kun inn den informasjonen som er nødvendig eller relevant for å tilfredsstille behovet besøkeren har for å samhandle med Cappelen Damm. Cappelen Damm frigir ikke annen personidentifiserende informasjon enn det som er beskrevet under. Besøkende kan dessuten alltid nekte å oppgi personidentifiserende informasjon, men de advares da om at det kan hindre dem i å delta i visse nettsiderelaterte aktiviteter.

Aggregert statistikk

Cappelen Damm kan samle statistikk om besøkendes atferd på nettsidene. For eksempel kan Cappelen Damm overvåke de mest populære delene av nettstedet. Cappelen Damm kan vise denne informasjonen offentlig eller gi den til andre. Men Cappelen Damm oppgir ikke annen personidentifiserende informasjon enn det som er beskrevet under.

Vern av en bestemt type personidentifiserende informasjon

Cappelen Damm oppgir potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon kun til de av sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere som (i) trenger denne informasjonen for å behandle den på vegne av Cappelen Damm, eller for å gjøre tjenester tilgjengelig på Cappelen Damms nettsider, og (ii) som har samtykket i å ikke oppgi denne til andre. Noen av disse kan befinne seg utenfor ditt hjemland; ved å bruke Cappelen Damms nettsider går du med på at slik informasjon kan overføres til disse.

Cappelen Damm vil ikke leie ut eller selge potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon til noen som helst. Bortsett fra til sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere, som beskrevet over, oppgir Cappelen Damm potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon bare når det er juridisk påkrevet, eller når Cappelen Damm er overbevist om at dette er nødvendig for å beskytte Cappelen Damms eiendom eller rettigheter, tredjeparter eller folk i alminnelighet.

Hvis du er registrert bruker av et av Cappelen Damms nettsteder og har oppgitt e-postadressen din, kan Cappelen Damm fra tid til annen sende deg en e-post for å informere deg om nye funksjoner, be deg om tilbakemelding, eller holde deg oppdatert på Cappelen Damms produkter og tjenester.

Cookies

En cookie, også kalt informasjonskapsel, er en liten tekstfil med brukerinformasjon som lagres på nettleseren din av nettstedene du besøker. Denne informasjonen blir igjen overført fra nettleseren til nettstedet hver gang du besøker siden. Cappelen Damm bruker cookies for å identifisere og spore besøkende, deres bruk av Cappelen Damms nettsider, og deres nettstedpreferanser. Besøkende hos Cappelen Damm som ikke ønsker å få cookies lagret på datamaskinen, bør før de bruker Cappelen Damms nettsider stille inn nettleserne sine til å avvise cookies. Dette kan medføre at enkelte av funksjonene på Cappelen Damms nettsider kanskje ikke vil fungere skikkelig uten hjelp av cookies.

Endringer i retningslinjer for personvern

Selv om de fleste endringer sannsynligvis vil være av liten betydning, kan Cappelen Damm endre sine retningslinjer for personvern fra tid til annen og etter Cappelen Damms eget forgodtbefinnende. Cappelen Damm oppfordrer besøkende til å sjekke denne siden regelmessig for å se etter endringer i retningslinjene. Fortsatt bruk av dette nettstedet etter enhver endring av retningslinjene bekrefter at du aksepterer endringene.

Takk til Automattic and Own Terms.