• Call for abstracts: USA 2020

    2020-02-04

    Tidsskriftet Internasjonal Politikk ønsker bidrag til et spesialnummer om amerikansk politikk. Utgaven skal publiseres i desember 2020. Abstrakter som ønskes vurdert må sendes inn før 1. april. De som blir valgt ut må sende ferdig artikkel til fagfellevurdering innen medio juli. Alle artikler som omhandler amerikansk politikk er relevante.

    Les mer om Call for abstracts: USA 2020