KONKURRANSE: Spark i gang forskningskarrieren med en pris

2020-12-02

Ordingprisen er tidsskriftet Internasjonal Politikk sin årlige pris for beste fagartikkel, skrevet av en bachelor- eller masterstudent fra et av de nordiske landene. Deltakerne må være under utdannelse eller ha avsluttet sin grad i kalenderåret 2019 eller 2020.

Bidraget kan være spesialskrevet til konkurransen, eller det kan være et tilpasset kapittel fra et lengre arbeid, et eksamensarbeid, en seminaroppgave eller lignende.

- I tillegg til prisen, fagfellevurdering, publisering i tidsskriftet og publiseringspoeng vinner du også heder og ære. Dette er en gyllen mulighet til å sparke i gang forskerkarrieren og til å bli lest av etablerte forskere, byråkrater og eksperter, sier seniorforsker og IP-redaktør Niels Nagelhus Schia.

Slik gjør du det

Temaet for bidrag kan være hva som helst innenfor fagfeltet internasjonal politikk og beslektede emner. Juryen oppfordrer særlig til å sende inn arbeid som utfordrer etablerte rammer og faggrenser.
Manus bør ikke overskride 60.000 tegn med mellomrom og må tilpasses IPs mal for referanser og bibliografi. Bidrag som er publisert tidligere eller er under vurdering i andre fagtidsskrifter vil ikke bli vurdert.
Den første vurderingen av innsendte manus gjøres av redaksjonen og de beste bidragene vil bli sendt videre til eksterne fagfeller. De overordnede vurderingskriteriene er:

  • relevans for IP
  • originalitet og argumentasjonsstyrke
  • allmenn interesse og tilgjengelighet

Dersom redaksjonen og komiteen vurderer kvaliteten som høy nok vil vinnerbidraget bli publisert i IP i 2021.
Manus kan sendes inn på alle de skandinaviske språkene eller engelsk, men merk at vurderingen av engelskspråklige manus skjer under forutsetning av at forfattere selv bidrar til oversettelse dersom bidraget aksepteres for trykking.

Pga. den spesielle situasjonen med Covid-19 er fristen for innsending forlenget til 15. februar.

Manus sendes inn elektronisk via IPs portal. Send inn bidragene merket «Ordingprisen 2020» her innen utgangen av den 15. februar 2021.

 

Tidligere vinnere av Ordingprisen:
2019: Jakob Schram
2018: Henriette Ullavik Erstad
2017: Antoine de Bengy Puyvallée
2016: Maïka Skjønsberg, Université Libre de Bruxelles                   
2015: Øyvind Svendsen, London School of Economics
2014: Martin G. Søyland, Universitetet i Oslo
2013: Bo Tandrup Christensen, Handelshøjskolen i København
2012: Ingvild Johnsen, Universitetet for miljø og biovitenskap
2011: Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Universitetet for miljø og biovitenskap
2010: Andreas Østhagen, London School of Economics
2009: Mathias Ormestad Frendem, Universitetet i Oslo
2008: Johan Skog Jensen, Universitetet i Oslo