Redaksjon

Redaksjonen

REDAKTØRER

Niels Nagelhus Schia (NUPI) nns@nupi.no

Pernille Rieker (NUPI) pr@nupi.no

Minda Holm (NUPI) minda.holm@nupi.no

 

BOKREDAKTØR

Anna Eriksen Rio (NUPI) anna.e.rio@nupi.no

 

REDAKSJONSRÅD

Rebecca Adler-Nissen (Københavns Universitet)

Øivind Bratberg (Universitetet i Oslo)

Martin Hall (Lunds Universitet)

Thomas Hegghammer (Forsvarets Forskningsinstiutt)

John Karlsrud (NUPI)

Torbjørn Knutsen (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Berit Kristoffersen (Universitetet i Tromsø)

Anna Leander (Copenhagen Business School)

Halvard Leira (NUPI)

Iver B. Neumann (London School of Economics)

Olav Schram Stokke (Universitetet i Oslo)

Inger Skjelsbæk (Universitetet i Oslo)

Kirsti Stuvøy (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Astri Suhrke (Chr. Michelsens Institutt)

Stina Torjesen (Universitetet i Agder)

Ann Towns (Gøteborgs Universitet)

Einar Wigen (Universitetet i Oslo)