Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Manuskript: Du skal levere en komplett Word-fil inkludert sammendrag og nøkkelord, og med illustrasjoner og figurtekster plassert på korrekt sted i teksten. Manuskriptet skal være bearbeidet med tanke på språk og formatering, som forklart i forfatterveiledningen.
 • Sammendrag: I trinn tre i innsendingsprosedyren må du legge inn som metadata det samme sammendraget og nøkkelordene som står i manuskriptet.
 • Tittelside: Du må laste opp tittelsiden separat.
 • For bokomtaler: Disse skal leveres i en komplett PDF-fil uten sammendrag, nøkkelord og tittelside.
 • For artikler til fagfellevurdering må du forsikre deg om at forfatterens identitet ikke avsløres for fagfellene: Last opp tittelsiden separat, som tilleggsmateriale, i trinn fire i innsendingsprosedyren. Sørg for at du som forfatter er anonymisert i teksten, og fjern forfatternavn fra dokumentets filegenskaper. Se Hvordan sikre blind fagfellevurdering.
 • Som en del av innsendingsprosessen må du huke av for de følgende utsagnene og slik ta formelt ansvar for at følgende punkter blir oppfylt:
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Jeg skal være kontaktperson gjennom prosessen med fagfellevurdering og korrektur (dersom artikkelen godkjennes).
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Alle medforfatterne har gitt meg tillatelse til å sende inn denne versjonen av manuskriptet og være deres representant under og etter prosessen med fagfellevurdering.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Dette manuskriptet – eller en versjon med store likhetstrekk – ikke tidligere har blitt publisert eller er til vurdering noe annet sted.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Det innsendte manuskriptet er originalt, og at verken manuskriptet eller tilhørende illustrasjoner eller tilleggsmateriale, eller deler av dette, på noen måte er i konflikt med eksisterende rettigheter, enten disse er originale eller avledede.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Det innsendte manuskriptet ikke inneholder straffbare ytringer.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Jeg vil opplyse redaksjonen om enhver potensiell interessekonflikt som jeg kjenner til, og som vil kunne ha betydning for artikkelens troverdighet.

Author Guidelines

Profil og passord
Instruksjoner for hvordan du kan oppdatere din profil og og endre passord, finner du her.

Før du sender inn manuskriptet må du forsikre deg om at det tilfredsstiller tidsskriftets retningslinjer og forfatterveiledning.

Privacy Statement

Navn og e-postadresser som skrives inn på nettstedet NOASP, vil utelukkende bli brukt til de angitte formålene, og vil ikke bli gjort tilgjengelige for noe annet formål eller for noen annen part. Du kan lese mer om NOASPs retningslinjer for data og personvern og hvilke rettigheter og tilganger du har som registrert person, i det fullstendige dokumentet Retningslinjer for personvern og dataforvaltning.