Når alt blir personlig. Trump i internasjonal politikk

Forfattere

  • Vårin Alme AmerikanskPolitikk.no
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1436

Sammendrag

Denne spalten tar for seg betydningen av personligheten til USAs 45. og sittende president, Donald Trump. Argumentet som fremmes, er at Trumps personlighet, dog mangefasettert, gjennomsyres av særlig ett karaktertrekk, nemlig at han gjør alt – og tar alt – personlig. Dette påvirker internasjonale relasjoner: Med Trump som president blir internasjonal politikk personliggjort. Og med dette følger særlig tre ting: en forskyvning i internasjonale relasjoner, uforutsigbarhet og infantilisme. I spalten forsøker jeg å vise hvordan disse trendene utarter seg, og med det for øyet bruker jeg G7-møtet i 2018 som talende eksempel.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2018-12-10

Hvordan sitere

Alme, V. (2018). Når alt blir personlig. Trump i internasjonal politikk. Internasjonal Politikk, 76(3), 241–249. https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1436

Emneord (Nøkkelord):

personlighet, Nato, G7, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk