Ordingprisen 2020 tildeles Anni Roth Hjermann

2021-04-15

Ordingprisens vitenskapelige komité har besluttet å tildele Anni Roth Hjermann prisen for beste artikkel i 2020. Artikkelen «Diskursiv depolitisering av demokratiet: Å forstå autoritær konsolidering i Russland gjennom Jacques Rancière’s tenkning», basert på Hjermanns masteroppgave fra 2020, «viser hvordan avpolitiserende offentlig diskurs – altså når makthavere snakker på måter som fortrenger samfunnets politiske motsetninger – er viktig for befestningen av autoritære regimer».

Artikkelens sammendrag

This article investigates the role of discourses in processes of authoritarian consolidation. By bringing Jacques Rancière’s works on politics and depoliticization into dialogue with poststructuralist discourse analysis, the article argues that discursive depoliticization contributes towards authoritarian consolidation and displays how authoritarianism deepens in a co-dependent nexus of domestic and international politics. Focusing in particular on Rancière’s concept of gaps as the stage for politics, the article theorizes how gaps are neutralized in depoliticization. The article offers a method for unpacking discursive depoliticization empirically by conceptualizing Rancière’s logics as ideal-typical depoliticizing discourses and illustrates this analytical strategy through analysis of Russian official discourse in recent years (2015–2020). The article thereby explains how Russia became an autocracy: Entrenched depoliticizing discourses, produced and reinforced in a co-constitutive internal/external sphere, makes possible authoritarian consolidation in Russia under Putin. The article puts forward the concept of discursive depoliticization as a novel perspective on challenges to the liberal international order, and on “hybrid” regimes.

Fra juryens vurdering av teksten

Dette er en svært velskrevet artikkel av imponerende høy kvalitet. Juryen er spesielt imponert over artikkelens sofistikerte bruk av teori, og kyndige applisering av Rancières konsepter i studiet av russisk autokrati. Blant årets innsendte bidrag er denne artikkelen derfor den som er nærmest publiserbar standard. Juryen ønsker også å berømme forfatteren for sitt gode skriftlige håndverk, da artikkelen er en fryd å lese.

Les mer om vinneren her. Artikkelen publiseres på Internasjonal Politikk senere i år.

Om Ordingprisen

Ordingprisen er tidsskriftet Internasjonal Politikk sin årlige pris for beste fagartikkel, skrevet av en bachelor- eller masterstudent fra et av de nordiske landene. Prisen har fått navnet Ordingprisen etter Arne Ording, som var tidsskriftet Internasjonal Politikks første redaktør, fra 1937–1960.

Bidraget kan være spesialskrevet til konkurransen, eller det kan være et tilpasset kapittel fra et lengre arbeid, et eksamensarbeid, en seminaroppgave eller lignende.

Manus kan sendes inn på alle de skandinaviske språkene eller engelsk; vurdering av engelskspråklige manus skjer under forutsetning av at forfattere selv bidrar til oversettelse dersom bidraget aksepteres for trykking. Vinnerteksten blir publisert i tidsskriftet.

Tidligere vinnere av Ordingprisen er

2019: Jakob Schram, University of Oxford
2018: Henriette Ullavik Erstad, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
2017: Antoine de Bengy Puyvallée, Universitetet i Oslo
2016: Maïka Skjønsberg, Université Libre de Bruxelles 
2015: Øyvind Svendsen, London School of Economics
2014: Martin G. Søyland, Universitetet i Oslo
2013: Bo Tandrup Christensen, Handelshøjskolen i København
2012: Ingvild Johnsen, Universitetet for miljø og biovitenskap
2011: Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Universitetet for miljø og biovitenskap
2010: Andreas Østhagen, London School of Economics
2009: Mathias Ormestad Frendem, Universitetet i Oslo
2008: Johan Skog Jensen, Universitetet i Oslo