Vinneren av Ordingprisen 2019 er nå publisert

2020-09-08

Ordingprisens vitenskapelige komité tildelte Jakob Schram prisen for beste artikkel i 2019 tidligere i år.  Nå er artikkelen publisert! “Nettverksignalisering: en dynamisk modell for taktikkskifter i grensetvister” tar opp et grunnleggende og ofte eksplosivt spørsmål i internasjonal politikk, nemlig grensetvister og territorielle konflikter.

Artikkelens sammendrag

When and why do states violently contend their territorial claims? I argue that the quantitative literature in IR stands ill-prepared to solve this puzzle due to an endemic appetite for static variables. Territorial disputes (TDs) escalate because states’ tactics shift; to grasp the dynamic sequences spurring those shifts is therefore critical. Paul K. Huth’s network approach provides a powerful starting point, and I interrogate his hypothesis that threatened states acquiesce in TDs. The inference is both theoretically misplaced and empirically flimsy, I find. Yet by injecting the Schellingian logic of “commitment-signalling”, I recast Huth’s model: tactical shifts are aggressive, not conciliatory, when states perceive outside threats. I test this antithesis using a sequence-sensitive regression model, employing China’s TD history as a “crucial experiment”. Strong evidence favours this paper’s argument. That has implications for further research, which will need new methods and tighter scopes to explain shifts. My network-signalling model has promise and should be tested more extensively.

Fra juryens vurdering av teksten

Forfatteren velger å se territorialkonflikter mellom stat A og B i lys av disse to statenes ulike diplomatiske og politiske forhold med tredjestater. Følgelig får vi en mer dynamisk og mer virkelighetsnær analyse, enn eksisterende litteratur, som ofte konsentrerer seg om dyader. Manuskriptets originalitet ligger også i hvordan det snur en sterk antakelse i litteraturen – at konflikter som oppstår utenom territorialkonflikten vil gjøre staten mer medgjørlig/føyelig – på hodet. Dette gjør manuskriptet meget generelt interessant og av allmenn interesse.

Les mer om vinneren her. Artikkelen publiseres på Internasjonal Politikk senere i år.

Om Ordingprisen

Ordingprisen er tidsskriftet Internasjonal Politikk sin årlige pris for beste fagartikkel, skrevet av en bachelor- eller masterstudent fra et av de nordiske landene. Prisen har fått navnet Ordingprisen etter Arne Ording, som var tidsskriftet Internasjonal Politikks første redaktør, fra 1937–1960.

Bidraget kan være spesialskrevet til konkurransen, eller det kan være et tilpasset kapittel fra et lengre arbeid, et eksamensarbeid, en seminaroppgave eller lignende.

Manus kan sendes inn på alle de skandinaviske språkene eller engelsk; vurdering av engelskspråklige manus skjer under forutsetning av at forfattere selv bidrar til oversettelse dersom bidraget aksepteres for trykking. Vinnerteksten blir publisert i tidsskriftet.

Tidligere vinnere av Ordingprisen er

2018: Henriette Ullavik Erstad, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
2017: Antoine de Bengy Puyvallée, Universitetet i Oslo
2016: Maïka Skjønsberg, Université Libre de Bruxelles 
2015: Øyvind Svendsen, London School of Economics
2014: Martin G. Søyland, Universitetet i Oslo
2013: Bo Tandrup Christensen, Handelshøjskolen i København
2012: Ingvild Johnsen, Universitetet for miljø og biovitenskap
2011: Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Universitetet for miljø og biovitenskap
2010: Andreas Østhagen, London School of Economics
2009: Mathias Ormestad Frendem, Universitetet i Oslo
2008: Johan Skog Jensen, Universitetet i Oslo

Foto: Foto: Kim Ramberghaug