Arkivering

Alle publiserte bidrag i Internasjonal Politikk lagres for fremtiden med arkiveringstjenesten Portico.

Forfatterens egenarkivering

Forfattere har anledning til og oppfordres til å gjøre manuskripter som publiseres i Internasjonal Politikk, inkludert tilleggsmateriale, tilgjengelig på personlige og institusjonelle websider før og etter publisering (forutsatt at publikasjonens bibliografiske detaljer (inkludert DOI) blir oppgitt).