Xi og Kina på terskelen av en ny tid

  • Bjørnar Sverdrup Thygeson Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Publisert
2018-09-06
Hvordan sitere
Sverdrup Thygeson, B. (2018). Xi og Kina på terskelen av en ny tid. Internasjonal Politikk, 76(3), 183–192. https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1042