Politisk psykologi og utenrikspolitisk analyse

  • Johannes Gullestad Rø Institutt for forsvarsstudier

Sammendrag

Fremstilling av utenrikspolitiske beslutningstakeres psykologi støter på utfordringer. I denne artikkelen argumenteres det for at analyser av politisk psykologi kan komplettere studiet av utenrikspolitikk, både ved å avdekke nye, kausalt betydningsfulle variabler og ved at tilgjengelige fremstillinger av årsakssammenhenger får høyere oppløsning. Gjennom en avgrenset analyse av hvordan konformisme internt i Bush-administrasjonen i kjølvannet av terrorangrepene 11. september 2001 bidro til mangelfull tanke- og meningsutveksling, tilbyr artikkelen en praktisk illustrasjon av dette synspunktet. Illustrasjonen ledsages av prinsipielle argumenter.

Abstract in English
Political Psychology and the Study of International Politics
Outlining the mental life of foreign policy decision makers is fraught with challenges. In this article, it is argued that studies of political psychology may supplement foreign policy analysis by revealing undetected causal variables and by giving available interpretations improved micro-level accuracy. The methodological viability of the presented arguments is illustrated through a confined examination of how the psychological mechanism of conformism contributed to deficient sharing of views among members of the Bush-administration in the wake of 9/11. The illustration is backed by principal arguments.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-03-12
Hvordan sitere
Rø, J. G. (2020). Politisk psykologi og utenrikspolitisk analyse. Internasjonal Politikk, 78(2), 117-141. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1067
Emneord (Nøkkelord)
utenriksanalyse, bevissthetsliv, mentale mekanismer, konformisme, foreign policy analysis, political psychology, mechanisms, conformism