Veien til null – studier i global sikkerhet og kjernefysisk nedrustning

  • Kjølv Egeland University of Oxford

Sammendrag

Kjernefysisk nedrustning har vært et uttalt mål for det internasjonale samfunnet siden 1946. Men veien til en atomvåpenfri verden blir bare lengre og lengre. Samtlige atomvåpenstater er i dag gang med omfattende moderniseringer av sine kjernefysiske våpen. Hva kan faglitteraturen lære oss om veien til null? De to artikkelsamlingene diskutert her – Stable Nuclear Zero og Getting to Zero – tar mål av seg til å forklare hvordan en verden uten atomvåpen kan oppnås, og hvordan en slik verden bør se ut. Begge bøkene er fulle av informasjon og forslag. Ved å rette oppmerksomheten mot målet snarere enn veien, bidrar Stable Nuclear Zero dessuten med en nyttig metodisk vri. Samtidig kunne kanskje et noe mer (selv)kritisk perspektiv ha løftet bøkene. Kritiske IR-forskere har nemlig hevdet at den etablerte tenkningen om atomvåpen – som begge bøkene diskutert her må kunne sies å være en del av – ikke er en del av løsningen, men snarere står i veien for nedrustning. Kanskje er denne kritikken grunnløs. Men den burde diskuteres.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Kjølv Egeland, University of Oxford
Senior Scholar and DPhil candidate, University of Oxford, Wadham College
Publisert
2018-04-10
Hvordan sitere
Egeland, K. (2018). Veien til null – studier i global sikkerhet og kjernefysisk nedrustning. Internasjonal Politikk, 75(3/4), 248-256. https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1116
Seksjon
Bokessay - fagfellevurdert