Utenriksminister Børge Brende

  • Iver B. Neumann NOVA

Sammendrag

En utenriksministers utfordringer kan sorteres i C-momenter – tiltak som utvider handlingsrommet, B-momenter - slå til seg og gjennomføre konkrete og avgrensede policy-initiativer og A-momenter – skjøtte løpende initiativer, løse allerede aktualiserte problemer og overhale eget apparat og den beslutningsstrømmen det er en del av. Artikkelen trekker på de andre bidragene til dette symposiet og konkluderer med at Børge Brendes innsats som utenriksminister (2013-2017) er den svakeste siden Jan Petersens tid (2001-2005).

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-03-22
Hvordan sitere
Neumann, I. B. (2018). Utenriksminister Børge Brende. Internasjonal Politikk, 75(3/4), 243-247. https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1119
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
Norsk utenrikspolitikk, norske utenriksministre, Norge-China