«Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa»: Arven etter Brende i europapolitikken

Forfattere

  • Kristin M. Haugevik NUPI
  • Nina Græger NUPI
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1124

Sammendrag

I dette bidraget ser vi nærmere på hvilke europapolitiske saker som dominerte Børge Brendes utenriksministertid og vurderer hvor stort spillerom han hadde på det europapolitiske feltet. Vi begynner med en kort gjennomgang av rammevilkårene for norsk europapolitikk – Norges avtaler med EU, langvarige samarbeidspraksiser med europeiske partnere og, på hjemlig plan, EØS-avtalen som politisk kompromiss. Disse faktorene bestemmer i stor grad hvilket handlingsrom og -repertoar norske utenriksministre har i europapolitiske saker. Dernest går vi opp grensegangen til europaministerens portefølje, ettersom denne under Brende hadde hovedansvaret for EU- og EØS-delen av europapolitikken. Avslutningsvis gjennomgår vi Brendes utenrikspolitiske redegjørelser i Stortinget, for å vise hvordan EU og utviklingen i Europa økte i betydning gjennom hans periode.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2018-03-22

Hvordan sitere

Haugevik, K. M., & Græger, N. (2018). «Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa»: Arven etter Brende i europapolitikken. Internasjonal Politikk, 75(3/4), 220–229. https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1124

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert