Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg

  • Minda Holm NUPI

Abstract

I dette korte bidraget vil jeg løfte stortingsmeldingen Veivalg for utenriks- og sikkerhetspolitikken frem i diskusjonen rundt Brendes arv, og i) se Veivalg i lys av Støres Refleks, og ii) moderere kritikken om at det ikke ble foretatt noen veivalg i stortingsmeldingen. Jeg vil særlig trekke frem satsningen på sårbare stater, som både i meldingen og i statsbudsjettet for 2018 er viet stor plass.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-03-22
Section
Fokusartikkel - fagfellevurdert
How to Cite
HOLM, Minda. Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 75, n. 3/4, p. 212-219, mar. 2018. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1128>. Date accessed: 21 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1128.