Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg

Forfattere

  • Minda Holm NUPI
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1128

Sammendrag

I dette korte bidraget vil jeg løfte stortingsmeldingen Veivalg for utenriks- og sikkerhetspolitikken frem i diskusjonen rundt Brendes arv, og i) se Veivalg i lys av Støres Refleks, og ii) moderere kritikken om at det ikke ble foretatt noen veivalg i stortingsmeldingen. Jeg vil særlig trekke frem satsningen på sårbare stater, som både i meldingen og i statsbudsjettet for 2018 er viet stor plass.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2018-03-22

Hvordan sitere

Holm, M. (2018). Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg. Internasjonal Politikk, 75(3/4), 212–219. https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1128

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert