Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg

  • Minda Holm NUPI

Sammendrag

I dette korte bidraget vil jeg løfte stortingsmeldingen Veivalg for utenriks- og sikkerhetspolitikken frem i diskusjonen rundt Brendes arv, og i) se Veivalg i lys av Støres Refleks, og ii) moderere kritikken om at det ikke ble foretatt noen veivalg i stortingsmeldingen. Jeg vil særlig trekke frem satsningen på sårbare stater, som både i meldingen og i statsbudsjettet for 2018 er viet stor plass.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-03-22
Hvordan sitere
Holm, M. (2018). Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg. Internasjonal Politikk, 75(3/4), 212-219. https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1128
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert