Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg

  • Minda Holm NUPI

Abstract

I dette korte bidraget vil jeg løfte stortingsmeldingen Veivalg for utenriks- og sikkerhetspolitikken frem i diskusjonen rundt Brendes arv, og i) se Veivalg i lys av Støres Refleks, og ii) moderere kritikken om at det ikke ble foretatt noen veivalg i stortingsmeldingen. Jeg vil særlig trekke frem satsningen på sårbare stater, som både i meldingen og i statsbudsjettet for 2018 er viet stor plass.

Published
2018-03-22
Section
Fokusartikkel - fagfellevurdert