Utviklingspolitikk uten utviklingsminister

Forfattere

  • Jon Harald Sande Lie NUPI
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1147

Sammendrag

Som utenriksminister fikk Børge Brende også ansvaret for utviklingspolitikken, og således havnet han i et krysspress mellom to delvis motstridende politikkfelt. Der utenriksdepartementet har fremme av norske interesser som sin hovedoppgave, så har utviklingspolitikken tradisjonelt hatt som mål å fremme andres behov gjennom fattigdomsbekjempelse. Denne dobbeltrollen preget både utviklingspolitikken og Brendes forvaltning av den. Utviklingspolitikken ble mer politisert og instrumentell, samtidig som den mistet fokus og en minister designert til å forvalte og forsvare den norske utviklingsporteføljen både nasjonalt og internasjonalt med de fordeler og ulemper det hadde for utenrikspolitikken og utviklingspolitikken.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2018-03-22

Hvordan sitere

Lie, J. H. S. (2018). Utviklingspolitikk uten utviklingsminister. Internasjonal Politikk, 75(3/4), 237–242. https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1147

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

Brende, dobbeltrolle, utenrikspolitikk, utviklingspolitikk