Xi Jinping og Kinas utenrikspolitiske ambisjoner

  • Jo Inge Bekkevold Institutt for forsvarsstudier (IFS)

Sammendrag

Xi Jinping er Kinas mektigste leder siden Deng Xiaoping. Denne artikkelen analyserer i hvilken grad Kinas mer selvhevdende utenriks- og sikkerhetspolitikk de siste årene er drevet frem av Xi, eller om den er et resultat av mer strukturelle endringer i form av at Kinas høye økonomiske vekst over fire tiår har endret den internasjonale maktbalansen i Kinas favør. Teoriretningen nyklassisk realisme – hvor det internasjonale systemet anses som uavhengig variabel, mens trusseloppfatningen til utenrikspolitiske beslutningstakere og statsstruktur er de to viktigste mellomliggende variablene i utformingen av et lands utenrikspolitikk – brukes som analyseverktøy. Artikkelen starter med en gjennomgang av Kina og den internasjonale maktbalansen, etterfulgt av en analyse av Xis ambisjoner og syn på Kinas rolle i internasjonal politikk, og hvorvidt Kinas statsstruktur styrker eller svekker Xis evne til å gjennomføre sine utenrikspolitiske ambisjoner. Artikkelen konkluderer med at Xi Jinping kom til makten i Beijing nettopp på et tidspunkt da landets myndigheter og befolkning for alvor begynte å innse hvordan Kinas vekst endret den internasjonale maktbalansen i deres favør. Ved å identifisere at Kina nå går inn i en «ny æra», har Xi løftet seg selv opp som symbol på Kinas inntog som verdens ledende stormakt ved siden av USA. Aktøren Xi har til fulle utnyttet det handlingsrommet strukturendringene ga ham, både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-12-10
Hvordan sitere
Bekkevold, J. I. (2018). Xi Jinping og Kinas utenrikspolitiske ambisjoner. Internasjonal Politikk, 76(3), 259-268. https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1353
Emneord (Nøkkelord)
Kina, Xi Jinping, utenrikspolitikk, nyklassisk realisme