Det nødvendige og det mulige. Aktuelle spændinger i dansk udenrigspolitik

  • Louise Riis Andersen Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Abstract

Valget af Trump og Brexit indskriver sig sammen med Ruslands selvhævdende adfærd og Kinas øgede globale rolle i en udvikling, der set med danske udenrigspolitiske øjne opfattes som mere end almindeligt foruroligende: ”De tektoniske plader, som dansk udenrigspolitik har hvilet på i mange år, er i bevægelse”, skriver Regeringen i sin Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2017/18 (Regeringen 2017a). Artiklen belyser på den baggrund den aktuelle debat om, hvordan Danmark kan og skal agere i en verden, der opfattes som stadigt mere usikker og uforudsigelig. Artiklen fokuserer især på spørgsmålet om, hvorvidt der lægges op til en nytænkning eller blot en justering af Danmarks foretrukne udenrigspolitiske virkemidler og institutionelle forankring. Med afsæt i en analyse af de seneste års strategiske udmeldinger og konkrete udenrigspolitiske tiltag identificerer artiklen et stigende modsætningsforhold mellem retorikken og ressourcerne i dansk udenrigspolitik. Skellet mellem det, der italesættes som udenrigspolitisk nødvendigt og det, der opfattes som indenrigspolitisk muligt, vokser, og som følge heraf fremstår det danske svar på de seneste års bekymrende internationale udvikling indtil videre usammenhængende.

Published
2018-12-19
Section
Fokusartikkel - fagfellevurdert
How to Cite
ANDERSEN, Louise Riis. Det nødvendige og det mulige. Aktuelle spændinger i dansk udenrigspolitik. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 76, n. 4, p. 316-330, dec. 2018. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1368>. Date accessed: 22 may 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1368.
Keywords
liberal orden, internationale institutioner, aktivisme, tilpasning, diskursanalyse