Norske svar på internasjonale utfordringer: Retorisk endring, stabilitet i tiltak

  • Kristin Haugevik Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
  • Ole Jacob Sending Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Abstract

Norsk utenrikspolitikk omtales ofte som preget av konsensus og stabilitet, hvor kobling til NATO og USA, støtte til FN, og en aktiv europapolitikk er hovedelementer. Inspirert av innsikter fra institusjonell teori om «organisert hykleri» – altså hvordan organisasjoner ofte må frikoble tale og handling – analyserer vi norsk utenrikspolitikk. Vi finner at det er tendenser til slikt integrert flertydighet, som ikke er overraskende gitt de motstridende krav og forventninger som preger våre omgivelser. Vi peker på hvordan et slikt perspektiv kan bidra til kritisk refleksjon rundt effektivitet i ulike virkemidler, og diskuterer også hvordan dette preger tilnærmingen til «Norden», som del av den utenrikspolitiske verktøykassen.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-12-19
Section
Fokusartikkel - fagfellevurdert
How to Cite
HAUGEVIK, Kristin; SENDING, Ole Jacob. Norske svar på internasjonale utfordringer: Retorisk endring, stabilitet i tiltak. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 76, n. 4, p. 366-383, dec. 2018. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1380>. Date accessed: 19 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1380.
Keywords
norsk utenrikspolitikk, Norden, NATO, EU, USA, institusjonell teori