Norske svar på internasjonale utfordringer: Retorisk endring, stabilitet i tiltak

  • Kristin Haugevik Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
  • Ole Jacob Sending Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Sammendrag

Norsk utenrikspolitikk omtales ofte som preget av konsensus og stabilitet, hvor kobling til NATO og USA, støtte til FN, og en aktiv europapolitikk er hovedelementer. Inspirert av innsikter fra institusjonell teori om «organisert hykleri» – altså hvordan organisasjoner ofte må frikoble tale og handling – analyserer vi norsk utenrikspolitikk. Vi finner at det er tendenser til slikt integrert flertydighet, som ikke er overraskende gitt de motstridende krav og forventninger som preger våre omgivelser. Vi peker på hvordan et slikt perspektiv kan bidra til kritisk refleksjon rundt effektivitet i ulike virkemidler, og diskuterer også hvordan dette preger tilnærmingen til «Norden», som del av den utenrikspolitiske verktøykassen.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-12-19
Hvordan sitere
Haugevik, K., & Sending, O. J. (2018). Norske svar på internasjonale utfordringer: Retorisk endring, stabilitet i tiltak. Internasjonal Politikk, 76(4), 366-383. https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1380
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
norsk utenrikspolitikk, Norden, NATO, EU, USA, institusjonell teori