Finlands pragmatiska kurs i de globala omvälvningarnas svallvågor

  • Katja Creutz Utrikespolitiska institutet i Finland

Abstract

Denna artikel granskar finländsk utrikes- och säkerhetspolitik i en tid som kännetecknas av globala förändringar när det gäller maktpolitik, internationella institutioner, säkerhetsordningen, och inrikesutvecklingen i olika länder. Som del av projektet ”Nordiska svar på geopolitiska utmaningar” analyserar artikeln även Finlands ståndpunkt gentemot det nordiska samarbetet, och i vilken mån nordisk samverkan hör till Finlands utrikespolitiska arbetsredskap. Till att börja med kontextualiseras landets utrikespolitik, varefter det utrikespolitiska beslutsfattandet jämte aktörer gås i genom. Därefter undersöks vilka utmaningar Finland har och hurdana redskap landet har i bemötandet av dessa. Slutligen granskas hur Finland har anpassat sin politik till de globala omvälvningarna. Grundvalen i Finlands utrikespolitik, nämligen det folkrättsbaserade internationella systemet, står kvar i den föränderliga omvärlden där Finland agerar primärt inom och via EU. Men både de maktpolitiska förändringarna och utmaningarna i globalt styre har påverkat prioriteringarna i finländsk utrikespolitik.

Published
2018-12-19
Section
Fokusartikkel - fagfellevurdert
How to Cite
CREUTZ, Katja. Finlands pragmatiska kurs i de globala omvälvningarnas svallvågor. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 76, n. 4, p. 331-342, dec. 2018. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1387>. Date accessed: 22 may 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1387.
Keywords
Finland, Norden, Globalt styre, EU, säkerhet