NATOs offensive cyberspaceoperationer. Muligheder og udfordringer ved NATOs forespørgselsdrevne og effektbaserede tilgang

Forfattere

  • Jeppe Teglskov Jacobsen Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet, Danmark
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1393

Sammendrag

NATO har i det seneste årti orienteret sig mod de defensive aktiviteter i cyberspace, men i slutningen af 2017 gjorde alliancen det klart, at fremtidig planlægning af militære operationer også kommer til at indeholde muligheden for offensive cyberspaceoperationer (OCO). Inklusionen af OCO sker ved hjælp af en såkaldt ”effektbaseret model”. Ifølge denne model efterspørger NATOs øverstkommanderende – igennem det nyoprettede NATO Cyber Operations Centre – en specifik cybereffekt hos medlemsstaterne. Nærværende artikel peger på modellens muligheder og udfordringer. For selvom OCO indeholder et potentiale som redskab for løbende forstyrrelser af modstanderens netværk, så indeholder OCO også en række begrænsninger og faldgruber, når de skal integreres i en forespørgselsdreven og effektbaseret model: Det gælder i særlig grad manglende koordination omkring effekter (risiko for kollisioner) samt vanskeligheder ved inddæmning og vurdering af effekter. Disse begrænsninger svækker signalet om, at alliancen nu mestrer og for alvor vil gøre brug af cyberdomænet. Ønsker NATO at sende et klart signal, bør alliancen drøfte internt, hvordan man forholder sig til de aktiviteter, der ikke blot knytter sig til væbnet konflikt, som cyberspace også – og primært – tilbyder.

Absract in English

For the past decade, NATO has prioritised a strengthened cyber defence. However, at the end of 2017, the alliance made it clear that future operational planning will include the possibility of offensive cyberspace operations (OCO). The integration of OCO will happen through an effect-based model where the NATO commander – through the new NATO Cyber Operations Centre – requests a specific effect from member states. This article assesses the risks and opportunities of this model. It argues that even though OCO holds much potential for constant disruptions of an adversary’s networks, OCO comes with several limitations and pitfalls when integrated through a request- and effect-based model. These include the risk of confliction and the difficulty of containing and assessing cyber effects. Such limitations weaken the ability to signal that NATO has the capacity to master this new domain. If NATO wants a to send a clear signal to adversaries, then the alliance needs to start discussing how it can utilise the possibilities below the threshold of armed conflict, which cyberspace primarily offers.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-09-24

Hvordan sitere

Jacobsen, J. T. (2019). NATOs offensive cyberspaceoperationer. Muligheder og udfordringer ved NATOs forespørgselsdrevne og effektbaserede tilgang. Internasjonal Politikk, 77(3), 241–251. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1393

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

cyber warfare, cyber attack, NATO operational planning, integration, cyberkrigsførelse, cyberangreb, NATOs operationelle planlægning