Inn i gråsonen: avskrekking som forsvar av cyberspace?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-09-24

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

Avskrekkingsteori, cybersikkerhet, attribusjon, forsvar, offentlig-privat samarbeid, compellence, defense, deterrence theory, military power, offensive cyber capabilities