Inn i gråsonen: avskrekking som forsvar av cyberspace?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-09-24
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
Avskrekkingsteori, cybersikkerhet, attribusjon, forsvar, offentlig-privat samarbeid, compellence, defense, deterrence theory, military power, offensive cyber capabilities