Internett som geopolitisk arena?

Forfattere

  • Bjørn Svenungsen Institutt for Forsvarsstudier
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1403

Sammendrag

Internett er i dag verdens viktigste infrastruktur. Dets formidable suksess er bygget på prinsipper om åpenhet, frihet, robusthet og sikkerhet. Dette er prinsipper som viser seg stadig vanskeligere å forene. Internetts grunnleggende arkitektur er i liten grad konstruert for å ta hensyn til geografiske grenser. Staters behov for suverenitetshevdelse, kontroll og sikkerhet har likevel skapt en utvikling i retning av «cybersuverenitet» som er i ferd med å endre internett slik vi kjenner det, hvor nettverkene og deres underliggende arkitektur i økende grad inngår i staters geopolitiske ambisjoner. Dette er fortellingen om den viktigste globale konflikten du aldri har hørt om.

Abstract in English

The internet is the world’s most important infrastructure. Its vast success has been built on principles of openness, freedom, resilience and security. These are principles that are increasingly difficult to combine. States’ demand for control and security has developed the concept of “cyber sovereignty” which is about to change the internet as we know it, where the networks and their underlying architecture play an increasing role in the geopolitical ambitions of states.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-09-24

Hvordan sitere

Svenungsen, B. (2019). Internett som geopolitisk arena?. Internasjonal Politikk, 77(3), 225–240. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1403

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

internet, cybersecurity, sovereignty, geopolitics, internet governance, cyberspace, Russia, China, USA, internett, cybersikkerhet, suverenitet, geopolitikk, internettforvaltning, Russland, Kina