Mannen, myten og utenrikspolitikken: Putin som utenrikspolitisk aktør

  • Helge Blakkisrud Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Abstract

I henhold til den russiske grunnloven tilligger utenriks- og forsvarspolitikk formelt presidentens domene. Etter at Putin nå i snart tjue år har vært med på å prege politikken, er det etter hvert vanskelig å skille mellom hva som er Putins personlige stil og påvirkning og hva som representerer grunntonen og de lengre linjer i russisk utenrikspolitikk. Men hvor står Putin ved inngangen til sin fjerde – og i henhold til grunnloven siste – presidentperiode? Hva kjennetegner ham som person og politiker? Og hva kan vi forvente fra Putin på den utenrikspolitiske arenaen i løpet av den neste seksårsperioden?

Published
2018-12-10
Keywords
Putin, Russland, utenrikspolitikk, statsledere