Internasjonal politikk og betydningen av statsledernes personlige lederstil

  • Pernille Rieker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Sammendrag

Statslederes personlige lederstil og karaktertrekk får mye oppmerksomhet i medienes dekning av internasjonal politikk. I historiefaget er også politiske biografier en egen sjanger. Dette står imidlertid i sterk kontrast til hovedteoriene i selve faget Internasjonal Politikk, som har vært særlig dominert av strukturelle forklaringsfaktorer. Ettersom vi lever i en tid med mange markante statsledere, vil vi i denne fokusspalten se nærmere på hvilken betydning disse faktisk har.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-12-10
Hvordan sitere
Rieker, P. (2018). Internasjonal politikk og betydningen av statsledernes personlige lederstil. Internasjonal Politikk, 76(3), 235-240. https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1465