Arktisk råd i spennet mellom forskning, forvaltning og politikk

Forfattere

  • Svein Vigeland Rottem Fridtjof Nansens Institutt, Norge
  • Ida Folkestad Soltvedt Tidligere, Fridtjof Nansens Institutt, Norge
  • Christian Prip Fridtjof Nansens Institutt, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1504

Sammendrag

Det som ofte har manglet i forskningslitteraturen om miljø- og klimautfordringer i Arktis, er undersøkelser av hva som betinger innflytelsen av vitenskapelig kunnskap i reguleringer av relevans for Arktis. I denne artikkelen er målet å analysere forholdet mellom arktisk kunnskapsproduksjon (inkludert policy anbefalinger) og norsk forvaltning (herunder Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet). I artikkelen ser vi nærmere på tre av arbeidsgruppene i Arktisk råd. 1) Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), 2) Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) og 3) Protection of the Arctic Marine Environment (PAME). Fokus er på kunnskapsstatus, grad av økonomisk og politisk kontrovers innenfor de gitte feltene, betydningen av offentlig og politisk oppmerksomhet og forvaltningsdesign.

Abstract in English:
The Arctic Council Between Science, Managment and Policy
What has often been lacking in the scholarly literature on environmental and climatic changes in the Arctic are analyses addressing what determines the influence of scientific knowledge on regulations of relevance to the Arctic. The purpose of this article is to analyse the relationship between the production and systematisation of knowledge (including policy recommendations arising from this work) on Arctic issues and the Norwegian management system (overseen by, among other bodies, the Norwegian Environment Agency and Ministry of Climate and Environment). The article focuses on three of the Arctic Council’s working groups. 1) Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP); 2) Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF); and 3) Protection of Arctic Marine Environment (PAME). The focus is on state of knowledge, degree of political and economic controversy in the issue area, the importance of the matter in public opinion and among policy makers, and management design.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-09-15

Hvordan sitere

Rottem, S. V., Soltvedt , I. F., & Prip, C. (2020). Arktisk råd i spennet mellom forskning, forvaltning og politikk. Internasjonal Politikk, 78(3), 284–310. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1504

Nøkkelord:

Arctic Council, AMAP, CAFF, PAME, knowledge, national environmental management, Arktisk råd, kunnskap, nasjonal miljøforvaltning