Territorialstatens tilstand i dagens Midtøsten

Forfattere

  • Henriette Ullavik Erstad Norsk Utenrikspolitisk Institutt
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1507

Sammendrag

Sammendrag

Hvordan forstå Midtøsten i dag? Til tross for et enormt litterært landskap som forsøker å belyse denne komplekse regionen, er dette et spørsmål man ikke bør ta lett på. Dette bokessayet diskuterer hvordan de tre bøkene Brennpunkt Midtøsten: Byene som prisme (Butenschøn & Maktabi 2018), Fra opprør til kaos: Midtøsten etter den arabiske våren (Nordenson 2018) og Israel: Historie, politikk og samfunn (Heian-Engdal 2018) bidrar til vår forståelse av Midtøsten i dag. Selv om bøkene har ulike hovedfokus, har de til felles at de beskriver og analyser tilstanden til en rekke av regionens territorialstater. Selv om begreper som suverenitet og territoriell integritet ikke nødvendigvis gir mening i regionen i dag, redegjør bøkene for hvorfor det likevel ikke ser ut til at vi kommer til å se noen endringer i eksisterende statsdannelser i tiden som kommer.

Abstract in English

How to understand the contemporary Middle East? Despite a growing literary landscape attempting to illuminate this complex region, this question should not be taken lightly. This essay discusses how the following books contribute to our understanding of the region today: Brennpunkt Midtøsten: Byene som prisme (Butenschøn & Maktabi 2018), Fra opprør til kaos: Midtøsten etter den arabiske våren (Nordenson 2018) and Israel: Historie, politikk og samfunn (Heian-Engdal 2018). While the books have different thematic approaches, all three describe and analyse the current state of the region’s territorial entities. Although concepts such as sovereignty and territorial integrity do not necessarily make much sense in the region today, the authors explain why it is unlikely that we are going to see any changes in existing state formations in the foreseeable future.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-03-13

Hvordan sitere

Ullavik Erstad, H. (2019). Territorialstatens tilstand i dagens Midtøsten. Internasjonal Politikk, 77(1), 27–36. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1507

Utgave

Seksjon

Bokessay - fagfellevurdert

Nøkkelord:

Midtøsten, fred, konflikt