Småstatsrealisme i 70 år

Forfattere

  • Rolf Tamnes Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1617

Sammendrag

Norges tilslutning til Atlanterhavspakten i 1949 markerte et vendepunkt i norsk sikkerhetspolitikk. Norsk sikkerhet kom til å hvile på NATO, med USA som fremste støttemakt. I den senere tid er det transatlantiske samarbeidet kommet under press, og det stilles spørsmål ved den amerikanske garantien. Det kan medføre en alvorlig utfordring for norsk sikkerhet. På lang sikt vil det kunne vokse frem et strategisk partnerskap i Nord-Europa og Norden, som kan bli en bærebjelke for norsk sikkerhetspolitikk og markere et nytt vendepunkt. Norges strategiske omgivelser er omskiftelige. Samtidig finnes noen bestandige trekk i norsk sikkerhetspolitisk tenkning, som kan betegnes som småstatsrealisme. Viktigst er betydningen av å bli beskyttet av større makter, men også å holde dem på avstand, samt folkeretten og den globale orden som sikkerhetsnett, der rett går foran makt.

Abstract in English:

The Norwegian accession to the Atlantic Treaty in 1949 represents a turning point in Norwegian security policy. Since then, Norwegian security has relied on NATO, with the United States as the principal patron. Lately, this transatlantic cooperation has come under severe strain, raising questions as to whether the US security guarantee is still credible. This represents a profound challenge to Norwegian security. A strategic partnership in Northern Europe and between the Northern countries – effectively an alternative linchpin for Norwegian security – may eventually occur and would mark a new turning point. Norway’s strategic environment is bound to change. Yet, some permanent features of Norwegian security policy thinking are discernable. These can be labelled small state realism. Of crucial importance is, on the one hand, the need for great power protection, and, on the other, to keep them at arm’s length, relying on a global order of international laws and regulations to tame the powerful.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Rolf Tamnes, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Professor

Publisert

2019-03-29

Hvordan sitere

Tamnes, R. (2019). Småstatsrealisme i 70 år. Internasjonal Politikk, 77(1), 49–59. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1617

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

NATO, norsk sikkerhetspolitikk, integrasjon, avskjerming