Blikket i glasskulen: NATO de neste 70 år

  • Karsten Friis Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Sammendrag

Hvordan vil det gå med NATO? Vil alliansen overleve de neste 70 år? Hvilke utfordringer vil alliansen i så fall måtte håndtere? Artikkelen spekulerer på fremtiden og forsøker å se inn i glasskulen og peke på noen mulige utviklingstrekk. Jeg argumenterer at NATO trolig vil bestå, men dens relevans vil avhenge av hvor tilpasningsdyktig den er i forhold til nye utfordringer. I tillegg må verdifellesskapet og solidariteten bestå om alliansen skal være noe mer enn en papirtiger. På kort sikt er det de transatlantiske relasjonene som bekymrer mest, mens klimaendringer og migrasjon, samt den raske digitaliseringen av samfunnene våre, er trender som vil utfordre NATO på sikt.

Abstract in English:

What is the likely future of NATO? Will the alliance survive the next seventy years? Which challenges will it have to deal with? This article gazes into the future and attempts to identify some plausible scenarios for the years ahead. I argue that NATO will persist, but that is relevance is dependent on its adaptability to emerging challenges. Furthermore, the foundational values and the solidarity must be thriving. If not, NATO will be but a paper tiger. In the short term, the strains across the Atlantic is the most worrying tendency. However, climate change, migration and the digital revolution of our societies are long-term trends that eventually will challenge NATO more profoundly. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Karsten Friis, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Seniorrådgiver, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Publisert
2019-03-29
Hvordan sitere
Friis, K. (2019). Blikket i glasskulen: NATO de neste 70 år. Internasjonal Politikk, 77(1), 117-125. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1624
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
NATO, verdifelleskap, migrasjon, den fjerde industrielle revolusjon, value community, migration, the fourth industrial revolution