A Population History of India: From the First Modern People to the Present Day

  • Espen Søbye Statistisk sentralbyrå (SSB)

Abstract

...I løpet av en 10 års tid vil Indias befolkning være større enn Kinas, og i 2050 vil landet ha nesten 300 millioner flere innbyggere enn Kina, ifølge FNs siste befolkningsframskriving. [...] Hvordan har befolkningsutviklingen i India vært, og hvordan kan den forstås, og vil den følge de trekkene som har kjennetegnet befolkningsutviklingen i Europa og Kina?

Published
2019-03-25
Section
Bokanmeldelse